1. Isık Göl - Ton bölgesindeki Kacı Say Köyünde bulunan eski Sovyet uranyum depolama tesisinin sebep olduğu çevresel kirliliğinin boyutlarının belirlenmesinde Ephedra (Ephedra sp.) ve Meyan (Glycyrrhiza sp.) bitki türlerinin biyomonitör organizma olarak kullanılması (Tamamlandı)

2. Kırgızistan’da yaygın olarak ekimi yapılan ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) varyetelerine ait genetik çeşitlilik ve filogenetik ilişkilerinin biyoteknolojik yöntemler ile araştırılması (Tamamlandı)

3.  Kegeti Bölgesinden Tespit Edilen Bazı Liken Türleri ve onların Yün Boyama Özelliklerinin Belirlenmesi

 

Proje Yürütücüsü:

Prof. Dr. Ali ASLAN

 

Proje Ekibi:

Doç.Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA

Prof.Dr. Yusuf UZUN

Doç.Dr. Nazgül İMANBERDİEVA

Yrd.Doç.Dr. Yılmaz KAYA

Uzman Nurcamal ÖMÜRZAKOVA

Öğrenci Gulsiya BARATALİEVA