Кегети аймагынан табылган эңилчектердин айрым түрлөрү жана алардын жүн боёктук касиеттерин аныктоо ( ВАВ долбоору сунушталды)

 

 Долбоордун жетекчиси

Проф.доктор Али Аслан

 

Долбоордун изилдөөчүлөрү

Б.и.к доктор Гүлбүбү Курманбекова

Проф.доктор Юсуф Узун

Б.и.к Назгүл Иманбердиева

Доценттин милдетин аткаруучу Йылмаз Кайа

Адис Нуржамал Өмүрзакова

Магистрант Гүлсия Бараталиева