Misyonumuz

Kırgızistan'ın ve özellikle yaşadığımız Bişkek şehrinin önceliklerini ve gereksinimlerini göz önüne alarak; Biyoteknoloji ve biyoçeşitlilik konularında araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmasını teşvik etmek,Öncelikle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin ilgili birimlerinin araştırmacıları olmak üzere, kamu, özel sektör, kurum ve kuruluşlarının araştırıcılarına mevcut altyapıdan yararlanabilme imkânı sağlamak Ortak çalışmalarımızla özellikle uluslararası arenada üniversitemizin adını tüm dünyaya duyurmak misyon olarak benimsemiştir.

Vizyonumuz

Biyoteknoloji ve biyoçeşitlilik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, uygulama, eğitim ve AR-GE hizmetleri vermek, alanında kalite standartlarına sahip bir Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak işlev görmek, gün be gün büyüyerek sadece Kırgızistan'ın değil, zamanla Orta Asya'nın en büyük merkezlerinden biri haline gelmek vizyonumuzdur.

Hedeflerimiz

Kentin, bölgenin ve ülkenin önceliklerini ve gereksinimlerini karşılayabilecek, katma değeri yüksek sürdürülebilir nitelikte araştırmalar yapmak ve hizmetler sunmak, Kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretmek için işbirliklerinin gerçekleştirilmesi, mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi, Araştırma laboratuvarlarının kalite standartlarına göre düzenlenmesi ve akreditasyon, Uluslararası özellikte olabilme niteliğini geliştirerek, uluslararası ilişkilerin ve tanınırlığının artırılması.