-2022-

01.03.2022

2022 Yılı Biyoçeşitlilik Ve Biyoteknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Byam) Faaliyetleri-3

Kırgızistanda yetişen bazı bitkiler ve onlardan elde edilen boyalar ve bunların tekstil ile halıcılıkta kullanım alanları konulu bir çalışma başlatıldı. Çalışma devam etmektedir.

 

26.02.2022

2022 Yılı Biyoçeşitlilik Ve Biyoteknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Byam) Faaliyetleri-2

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitime Bağlı, Bişkek’te çeşitli Türk Okullarında görev yapan bazı öğretmenlerle birlikte Biyoçeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak için Likenler ve kullanım Alanları ile ilgili bir arazi çalıştayı yapıldı.

 

18.02.2022

2022 Yılı Biyoçeşitlilik Ve Biyoteknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Byam) Faaliyetleri-4

Kampüsümüze Bir Katkı da benden isimli fikir yarışmasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoteknoloji Yüksek Lisans öğrencileri üçüncülük ödülü aldı.

 

07.01.2022

2022 Yılı Biyoçeşitlilik Ve Biyoteknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Byam) Faaliyetleri-1

Biyoçeşitlilik Ve Biyoteknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Byam) Başkanı Prof. Dr. Ali Aslan; Ktmü İlahiyat Fakültesi tarafından her hafta düzenlenmekte olan “Serbest Kürsü Cuma Söyleşileri” konulu programa 07.01.2022 tarihinde konuşmacı olarak katıldı.

 

-2021-

13.12.2021

-2021 Yılı Biyoçeşitlilik Ve Biyoteknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Byam) Faaliyetleri-2

- Bizim Zenginliğimiz Dağlarda bilimsel yarışmasında Biyoloji Bölümü öğrencilerinin başarısı. Alman Doğa Koruma Birliği'ne (NABU) ile Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bağlı Devlet Dili Ulusal Komisyonu arasında her yıl geleneksel olarak yapılan 11 Aralık 2021 Uluslararası dağ günü şenlikleri kapsamında; 13. 12.2021 tarihinde "Bizim Zenginliğimiz dağlarda" adlı bilimsel yarışma düzenlendi. Yarışmaya Bişkek’te bulunan tüm ulusal ve Uluslararası üniversite ve Yüksek lisans ile Lise öğrencileri katıldı. Ülke çapında yoğun katılımın olduğu ulusal bilimsel Yarışma sonucunda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Biyoloji bölümünden üç öğrenci çeşitli dereceler aldı.

-2021 Yılı Biyoçeşitlilik Ve Biyoteknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Byam) Faaliyetleri-1

- Kırgızistan’da yaygın olarak ekimi yapılan ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) varyerelerine ait genetik çeşitlilik ve flogenetik ilişkilerin biyoteknolojik yöntemler ile araştırılması isimli Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi BAP Proje No: KTMU-BAP-2018.F8E.09 numaralı’’ bir proje verilmiştir. Proje kapsamında Çeşitli Laboratuvar malzemeleri alınarak bilimsel bir proje başlatıldı. Proje halen devam etmektedir.

 

Devam Eden ve Planlanan Çalışmalar

  • Biyoteknoloji ve Biyoçeşitlilik Merkez Laboratuvarı için ön çalışmalar yapılmaktadır.
  • Birimi tanıtım faaliyetleri sürekli yapılmaktadır.
  • Başka üniversiteler ve Manas Üniversitesindeki ilgili fakülteler ve Bölümler ile Biyam hakkında İstişareler yapılmaktadır.
  • Madde malzeme tespiti yapılmaktadır
  • Uygun ve gerekli projeler yapımı için, görüşmeler planlanmaktadır.
  • Tıbbi bitkiler ve ilaç araştırma çalışmaları için planlamalar yapılmaktadır.