КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН БИОТЕХНОЛОГИЯ ЖАНА БИОАРТҮРДҮҮЛҮКТҮ ИЗИЛДӨӨ БОРБОРУНУН  БАШКАРУУ КЕҢЕШИ

 

Башкаруу

 

ББИБ Мүдүрү: Проф.доктор. Али Аслан (Табигый илимдер факультети)

ББИБ Мүдүр жардамчысы: б.и.к Назгүл Иманбердиева (Табигый илимдер факультети)

ББИБ административдик секретары: Мехмет Саргут

 

 

Башкаруу кеңеши

 

Мүдүр проф. доктор Али Аслан - (Табигый илимдер факультети)

Мүдүр жардамчысы Б.и.к Назгүл Иманбердиева - (Табигый илимдер факультети)

Мүчө б.и.к Кадырбай Чекиров (Табигый илимдер факультети)

Мүчө доценттин милдеттин аткаруучу Йылмаз Кайа (Табигый Илимдер факультети)

Мүчө В.и.к Нурбек Алдаяров (Табигый илимдер факультети)