22.11.2021

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Биотехнология жана Биоар түрдүүлүктү Изилдөө Борборунун (ББИБ) Мүдүрлүгүнө; Табигый Илимдер факультетинин Биология бөлүмүнүн профессору, доктор Али Аслан дайындалды.