Faaliyetler

2018 Yılı

1. Biyoteknoloji ve Biyoçeşitlilik Merkez Laboratuvarı için ön çalışmalar yapıldı.

2. Isık Göl - Ton bölgesindeki Kacı Say Köyünde bulunan eski Sovyet uranyum depolama tesisinin sebep olduğu çevresel kirliliğinin boyutlarının belirlenmesinde Ephedra (Ephedra sp.) ve Meyan (Glycyrrhiza sp.) bitki türlerinin biyomonitör organizma olarak kullanılması

İsimli proje Fen Fakültesi ile beraber Merkezimiz tarafından BAP’a sunuldu

3. Kırgızistan’da yaygın olarak ekimi yapılan ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) varyetelerine ait genetik çeşitlilik ve filogenetik ilişkilerinin biyoteknolojik yöntemler ile araştırılması

İsimli proje Merkezimiz tarafından BAP’a sunuldu